top of page
Yansıma

Not: Bütün enerji çalışmaları, alacağınız uyumlama ve enerji sistemleri Kaynağından Birincil Dereceden Uyumlamalardır. Uyumlamalar birebir ve uzaktan yapılır.

Uyumlamaların Master Seviyeleri başkalarına uyumlamayı aktarabilme yetkisi verir.

Alfa Frekansı Uyumlaması: Yavaş yavaş Alfa Frekansı seviyesini sağlıklı bir şekilde arttırır ve Alfa Frekansı Seviyemizi kalıcı şekilde çoğaltır. Bu da en basit anlatımıyla zeka derecemizi yükseltir. Zeka ile de herşeyi yapabiliriz. Bunlar dışında Spiritüel ve Psişik çalışmaları rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle tezahür için ilk seviye frekanstır. Teta ve Delta Seviyeleriyle birlikte kullanılabilir. Akıl ve şifa seviyesidir.

Teta Frekansı Uyumlaması: Derin Meditasyon seviyesidir. Alfa Frekansından çok daha güçlüdür ve rahatça bütün çalışmalarımızı tezahür ettirerek gerçekleştirebiliriz. Öncesinde Alfa Frekansını aktive edin. Aşırı güçlü akılsal ve derin şifa seviyesidir.

Not: Alfa, Teta ve Delta Frekansları Enerji sistemlerinde isterseniz enerji meditasyonları veyahut isterseniz niyet ile şifa ve zihinsel enerjiler ile bu seviyelere ulaşabilirsiniz. Bu da öğretici konsantrasyon ve zihinsel ve iradesel kontrol öğrenimi anlamına gelir. Diğer enerji sistemleri ile uyum içerisinde çalışırlar.

Çakra Aktivasyonları: İlgili bütün çakraları arındırır, şifalar, aktive eder. Bizi her konuda yeniler, güçlendirir, kuvvetlendirir, şifalar, geliştirir. İlgili çakraların bütün özelliklerini pozitif ve optimum şekilde güçlendirir, kuvvetlendirir ve yükseltir. Bağlı bulunan 1. ve 2. dereceden orta büyüklükte çakralarada aynı şekilde yardımcı olurlar.

Genel Şifa Sistemi: Uygulayıcının bedenindeki bütün blokajları çözer ve negatiflerden arındırır. Uygulayıcının fiziksel bedenini çok güçlü bir şekilde şifaar. Uygulayıcının bünyesindeki (fiziksel beden, eneji beden ve enerjialanlarımızda ki) hastalıkları çok güçlü bir şifa ile şifalar. Bilinçaltındaki şifalanmamızı ve sağlıklı kalmamızı engelleyen bütün negatif ve zararlı düşünce kalıpları ile bütün blokajlar temizlenir. Uygulayıcının aurasına yansıyan yüksek titreşimli canlı, cansız her türlü negatif enerjinin uygulaıcıda tezahür etmeden dönüşüp serbest kalmasını sağlar. Kullanıldığı müddtçe Uygulaıcının Titreşimlerini yükseltirve bu sayede bünyeye hastalıklarla daha güçlü savaşma ve hastalıkları yenme kabiliyeti ve bilgileri kazandırır. Büyük ve çaresi bulunmayan veya bulunamayan hastalıklar ile ilgili şifakaynağıdır ve sağlığımızı korumamız için birebirdir. Aynı zamanda ruhsallığımızı ve ruhsal gücümüzü farklı bir zenginlikle geliştirir. En az 28 ve 41 gün kullanılması bizim için yeterlidir ve dönem dönem 28 günlük en azından 1er 2şer ay aralıklarla en az 28 gün veya 41 gün kullanılması yeterlidir. Aynı zamanda ilk periottada olsa sonra ki periyotlarda da potansiyel hastalıkları şifalar. Fakat bütün faziletlerinden yararlarından sürekli yararlanmak isiyorsanız hemen hemen her gün 15 dakikalık kendi seanslarınızıda yapabilirsiniz başka enerji sistemleri kullanmıyorsanız. Her gün uyguladığınız 15 dakikalık Genel Şifa Senslarınızda 1 ay sonra diğer spiritüel şifa teknikleri ve yöntemleri ile kendinizi ekstra şifayabilir  güçlendirebilirsiniz ve gelişterebilirsiniz; bunun içinse odak ve konsantrasyon şarttır. Mantra ve ya doğrulama vb. teknik ve yöntemler yeterlidir. Diğer enerji sistemleri ile uyum içerisinde çalışır.

Genel Şifa ve Güçledirme Uyumlaması: Vucüt ve Auradaki bütün negatif blokajları çözer, auradaki bütün negatiflerden arındırır, bütün sübtil bedenlere (enerji bedenlere), irili ufaklı bütün çakralara ve fiziksel bedene çok yüksek ve çok güçlü şifa verir, çok güçlü ve çok yüksek şekilde şifalar. Allah(CC)'ün izniyle kişinin en yüksek hayrına ilgili bölgeleri (Refleksoloji Bölgeleri, Akupresür Noktaları vb. daha bir çok konuda) madden ve manen şifalandırır, bu da bizim geştalt bir şekilde sağlığımıza, sıhhatimize kavuşmamızı; kısa sürede en azından 28 günde günde 15 dakika ayırarak gerçekleşebilir. Genel Şifa Sistemi gibi veya Genel Şifa Sistemiyle kullanılabilir. İsterseniz ikisinden hemen önce Teta Seviyesine inebilirsiniz; bu sizin için yeterlidir.

Negatifleri Dönüştürme Uyumlaması: Enerji; Eterik Beden (Enerji Beden) ve Fiziksel Bedende ki bütün negatif blokajları çözer ve bütün negatifleri enerji simyasıyla olması gereken enerjilere dönüştürür ve bunu metabolizmaya öğretir. İrili ufaklı bütün çakralarımıza enerji verir. Bütün enerji meridyenlerimizi normale çevirir, şifalar ve bütün enerji kanallarımızı şifalar. Zihni sakinleştirir, Huzurlu hissettirir ve sakinliği ve huzurlu kalmamızı her açıdan metabolizmamıza öğretir. Allah(CC)'ün izniyle kişinin en yüksek hayrına ilgili bölgeleri (Refleksoloji Bölgeleri, Akupresür ve Akupunktur Bölgeleri ve benzeri) şifalandırır ki bu da tek seansta sağlığımıza kavuşma ihtimalimizin yüksek olduğu anlamına gelir. Eğer bir değişiklik hissedemezseniz psişik bir saldırı altındasınız demektir. Tek seansta Şifalanmak isterseniz Teta Frekansı ve Delta Frekansı enerjileriyle derin meditasyon pozisyonlarına gelerek tek seansta (15 dakika) rahatlıkla potansiyel ve atıl bir şekilde geçmiş, şimdi ve gelecekte şifalanırsınız. Bilinçaltımızda ki bütün negatif ve zararlı düşünce kalıpları ile kişinin kendi yarattığı ve genleri yoluyla Atalarından geçen tüm blokajlar temizlenir. Uygulayıcının elektriksel düzeninin olması gerektiği gibi ve kişinin sağlıklı olacağı şekilde yeniden düzenlenir ve bu da abdestli halimizi güçlendirir ve abdest gibi şifa verir ve DNA yapımıza Sağlıklı Elektriksel Düzen kodlanır. Yeniden kodlanmış bu DNA yapısının bütün bedene yayılması sağlanır. Kişinin aurasına yansıyan yüksek titreşimli enerji, düşük titreşimli canlı, cansız her türlü negatif enerjinin kişinin bedeninde ve hayatında tezahür etmeden dönüşüp serbest kalmasını sağlar.

Master Seviyesi ise başkalarına aktarabilme özelliği kazandırır.

Stres Şifa Uyumlaması: Kişinin enerji bedeninde ki özellikle eterik bedeninde ki bütün blokajları çözer, kişiyi bütün negatiflerden arındırır. Stresi giderir ve kronik stresi şifalar. Allah(CC)'ün izniyle kişinin en yüksek hayrına ilgili bütün bölgeleri şifalar.

Kişinin stres yapmasını sağlayan bütün karma ve dersleri Allah(CC)'ün izniyle kişinin ve ilgili herkesin en yüksek hayrına sonlandırır. Stres ile ilgili bütün zararlı düşünce kalıpları ile kişinin kendi yarattığı ve genleri yolu ile Atalarından geçen bütün blokajlar temizlenir. Epifiz bezinde bulunan ana hücre içerisindeki bu konu ile ilgili DNA kayıtları temizlenir, kişinin stres konusunda sağlıklı olacağı şekilde yeniden düzenlenir ve DNA yapısına kodlanır. Yeniden kodlanmış bu DNA yapısının tüm bedene yayılması sağlanır. Kullanıcının aurasına yansıyan yüksek titreşimli enerji; uygulayıcıda stresi sağlayan düşük titreşimli canlı, cansız her türlü negatif enerjinin kişinin bedeninde tezahür etmeden dönüşüp serbest kalmasını sağlar. Stres Şifa uyumlaması diğer uyumlamalar gibi uyumlamayı alan kişinin enerji bedenine mükemmel bir şekilde entegre olur ve kişinin titreşimleri doğal olarak yükselir ve Enerji Sistemi kişinin metabolizmasında kodlanır ve derecesi yükselir bu şekilde kişi enerji sisteminin özelliklerini doğal olarak kendinde zaman geçtikçe yükselmesini algılar. Stres Şifa sistemi gün içerisinde istenildiği kadar aktive edilebilir ve diğer enerji sistemleri ile uyum içerisinde çalışır.

Psişik Özellikler Uyumlaması

Psişik Özellikler Uyumlama enerjisi; zihnimizi sakinleştirir, kalıcı bir şekilde psişik algılarımızı açar vebütün gizli, bilinmeyen duyularımızı ve psişik yeteneklerimizi yeteneklerimizi geliştirir; ruhsal iletişimimizi geliştirir ve güçlendirir; kinestetik zekamızı kalıcı geliştirir. Yaradanımızın izniyle ilgili bütün bölgeler şifalanır. Bilinçaltımızdaki psişik algılarımızı ve gizli, bilinmeyen duyularımızı, ruhsal iletişimimizi ve kinestetik zekamızı engelleyen bütün negatif ve zararlı düşünce kalıpları ile bizim kendi oluşturduğumuz ve genlerimiz yoluyla Atalarımızdan geçen bütün blokajlar temizlenir. Bedene yansıyan yüksek titreşimli enerji düşük titreşimli bütün canlı, cansız bütün enerji parazitlerini ve enerjileri bizde tezahür etmeden dönüştürür ve serbest bırakır; bu da kendimize kendimizi şifalamayı öğretiriz. Bu durumda ise sürekli titreşimlerimizin yüksek ve güçlü olması gerektiği anlamına gelir.

Psişik Özelliklerimizden bazıları, vizyon, sinerji, durubilirlik ve daha bir çok özelliğimizle hayatımızı ve kendimizi geliştirebiliriz.

Beyaz Koruma Küresi

Beyaz Koruma Küresi ile istediğiniz bir çok spiritüel çalışmayı yapabilirsiniz. Enerji aktive edildiğinde tam merkezimizde bulunduğumuz 3 metre çapında bir beyaz bir koruma küresi oluşur. Bu koruma küresi en fazla 5 dakika kadar oluşturulur. Bununla birlikte bu koruma küresini geliştirebilirsiniz ve ayna Koruma Küresine çevirebilirsiniz. Enerji açıldığından itibaren ise tezahür çalışmaları yapabilir ve bir çok psişik özelliğinizi geliştirebilirsiniz. Özellikle kadınlar için bulunmaz bir dudak, kalça ve göğüs dolgunlaştırıcıya dönüşebilir. Amerikan bacak kadınlar için, iri penis ise erkekler için ideal bir çalışmadır. Bu çalışmaları en az 28 gün, en fazla ise 41 çalışmanız zor hedefleriniz için yeterlidir. Tezahür konusunda ise bir çok çalışmayı rahatça gerçekleştirebilirsiniz. Enerji açıkken bütün zararlı ve negatif düşünce kalıpları ile kişinin kendi yarattığı ve genleri yolu Atalarından geçen tüm blokajlar temizlenir. Kişinin aurasına yansıyan yüksek titreşimli enerji kişinin enerji bedeninde ve fiziksel bedeninde ve hayat alanında tezahür etmeden dönüşüp serbest kalmasını sağlar. Fazlasıyla temiz ve yeterli bir enerjidir.

İrade Güçlendirmesi

Eterik bedendeki bütün blokajları çözer ve bütün negatifleri arındırır. Kişinin iradesini şifalar, yükseltir, kuvvetlendirir ve sağlamlaştırır. Allah(CC) 'ün izniyle ve yardımıyla ilgili bütün bölgeleri madden ve manen şifalandırır. Kişinin iradesini engelleyen tüm karma ve dersleri Allah (CC)'ün izniyle kişinin ve ilgili herkesin en yüksek hayrına sonlandırır. İrade ile ilgili bütün negatif ve ters düşünce kalıpları ile kişinin kendi yarattığı ve(ya) genleri yoluyla Atalarından geçen bütün blokajlar temizlenir. Fazlasıyla yeterli bir enerjidir.

İrade Güçlendirmesi ile 28 gün çalışarak İradeniz ile ilgili bütün bölgeleriniz şifalanır ve güçlenir. Genel kodlarla özirade, özgür irade ve genel irade güçlendirmesidir. Bu sayede kendinizi yeterli seviyeye çıkartarak kendinizi ve kendi özünüzü güçlendirebilirsiniz. Bu uyumlama sizin diğer insanlardan ve zaafiyetlerden etkilenmemeniz için idealdir. 

Sistematik Zeka Güçlendirmesi

Sistematik Zeka Güçlendirmesi ile Eterik Bedendeki tüm negatif blokajları çözer, eterik bedenin enerjisini olması gerektiği gibi optimum şekilde düzenler. Epifiz bezi çakrasını açar. Durubilirliği aktive eder ve kişinin sistematik düşünce ve düşünme sistemini güçlendirir biri temelinizi diğeri ise sistematiklerinizi güçlendirir. Yargılarla çıkarım yapmayı ve düşünsel yargılara varmayı sağlar. Kişinin ve ilgili herkesin en yüksek hayrına sonlandırır. Zeka ile ilgili tüm negatif ve zararlı düşünce kalıpları ile kişinin kendi yarattığı ve genleri yolu ile Atalarından geçen bütün blokajlar temizlenir. Fazlasıyla yararlıdır.

Zeka Küresi (Zeka Küreleri)

Baş bölgesinde 10 cm çapında enerjiden bir küre oluşturur ve Bilişsel Zeka Puanımızı en az 8 puan arttırır. 1 hafta kadar zihnimizde kalır. Yüksek Zeka Küresi ise bir üst seviyedir. Aynı zamanda bu iki Zeka Küresi Uyumlaması Beynimizi ve Zihnimizi şifalar. Zeka Küreleri düzenli kullanılırlarsa eğer Bilişsel Zekayı düzenli bir şekilde arttırır. Bu da zeka konusunda oldukça yararlıdır ve stresi sıfırlar. İkisi içinde ön şart Parıldayan Mavi Kanatlar veya Usui Reiki 1. veya 2. seviye inisiyesidir. İkiside yaklaşık 1 hafta kadar bölgelerinde kalırlar ve kendilerini temizleyerek muhafaza ederler. Düzenli enerjinin aktive edilmesi gereklidir ve biraz özveri ister.

Yükseltilmiş Zeka Küresi

Yükseltilmiş Zeka Küresi için önşart 1 senelik Zeka Küresi tecrübesidir, Zeka Küresininde önşartı Usui Reiki 1. Aşamadır. Yükseltilmiş Zeka Küresinde Bilişsel Zeka yaklaşık  olarak minimum14 puan kadar yükselir fakat bazı kişilerde zorlanma meydana gelebileceği için biraz üst seviye bir çalışmadır. Zorlu konularda Yükseltilmiş Zeka Küresini oluşturup tam yararlandığınızda arınma yapıp arınabilirsiniz. Zeka Küreleri genellikle 3-4 dakika kadar bir vakitte oluşur. Fazlasıyla yararlılardır.

Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi

 

Akaşa Kayıtları bütün herşeyin kaydedildiği enerjisel kayıtlardır. Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi ise kullanıcı insanların Akaşik Kayıtlarında ki bütün zararlı sonuçları ve devam eden olguları kişinin lehine çevirmeye doğru bir enerjisel şifa çalışmasıdır. Bu sayede zararlı antlaşmalar, sonuçlar, anlaşmalar ve bütün zararlı karma ve dersler temizlenerek kişinin hayrına sonuçlanacak şekilde düzenlenir. Bu sayede kişi hayatında hayırlara erer ve rahatça sıkıntılı günlerinden arınmaya başlar. Enerji çalışırken en yakın zaman yerine en optimal zamanlar ile ilgili düzenlemeyi seçer; bu durumsa kişi için her zaman daha hayırlıdır.

Telepati Uyumlaması

Spiritüel konulara ilgi duyan ve psişik konularda zorlanan arkadaşlarımız için fazlasıyla ideal bir uyumlamadır. Aslında eğitim uyumlaması olarak hazırlanmıştır. Bu sayede meditatif dinleme yaparak iletişim konusunda kedinizi rahatça geliştirebilirsiniz. Amaç ise zorlanan ve inanç ve alışkanlık engelleri bulunan arkadaşları bu konuda daha doğal hale getirmektir. Bu sayede istediğiniz herhangi bir konuda kendi içinizde kendinizi daha rahat anlamak suretiyle rahatça araştırma yapabilirsiniz. Bu uyumlamanın diğer özelliklerinden biri uygulayıcının psişik yeteneklerinide geliştirmesidir. 

Aşk Uyumlaması

Aşk Uyumlaması ile ilgilendiğiniz kişiler ile daha rahat bağ kurup daha rahat anlaşabilirsiniz ve bu uyumlama ile birbirinize duyduğunuz ilgi, sevgi, saygı ve değer artar. Bu uyumlama ile yapılan çalışmalarda kullanıcı ile seçilen kişiler arasında yüksek sevgi bağı ve cinsel bağ kurulur ve bu uyumlama ile sürekli gelişir bu önemli aradaki bağlar. Bu uyumlama ile ilgilendiğiniz kişi ile göbek bağınızda güçlenir. Bu durum ise birbirinize verdiğiniz değeri artan bir ivmeyle yükseltir ve samimiyet başlatır.

Detoks ve Arınma Uyumlaması

Detoks ve Arınma Uyumlaması ile fiziksel bedenimizde zararlı bütün maddeleri arındırmaya yarar ve ilgili bütün bölgeleri maddi ve manevi her konuda şifalar. Vücutta oluşabilecek hastalıkları arındırır. Fazlasıyla etkili ve yararlıdır. Ciğerleri arındırır, böbrekleri arındırır ve bütün organlar ve uzuvlar arınır. Reiki ve benzeri enerji sistemleriylede manevi arınma yapabilirsiniz. Yaklaşık 21 günlük çalışma reiki ile birlikte doğal akışta ömrümüzü belkide en az 10 sene kadar uzatır.

Cilt Bakımı Uyumlaması

Cilt Bakımı Uyumlaması ile bütün cildimiz şifalanır ve insanlarda görsel estetikte en önemli faktörlerden biri olan derimiz ise doğal bir bakım alır. Bu sayede cildimiz parlaklaşır ve bütün derimiz ve ilgili bütün bölgeler şifalanır. Gençleşme içinde önemlidir. Cildimiz estetiğin değişmez statiğidir. Aynı zamanda bütün derimiz şifalanırken belirli genel şifa, sağlık ve sıhhat bölgelerimize de şifa enerjisi gittiğinden dolayı genel bir bakım yapmış oluruz kendimize. Fazlasıyla etkili bir uyumlamadır. Tek seviyeden oluşan bir sistemdir.

Yağ Yakımı Uyumlaması

Yağ Yakımı uyumlaması ile doğal metabolik yağ yakımı aktive edilir ve yan etkisiz bir şekilde yağlarımız enerjiye dönüşür. Bu sayede fazla kilolarımızdan arınırız. Enerji metabolizmamızı hızlandırır aynı zamanda ve metabolizmamız bu sistem ile şifalanır. Yağ Yakımı ile ilgili bütün ilgili bölgelerde şifalanır. Tek aşamadan oluşan bir sistemdir. 

Kas Güçlendirme Uyumlaması

Kas Güçlendirmesi ile bütün kaslarımız şifalanır ve doğal bir dinlenme ortaya çıkar. Kalbimiz şifalanır ve bütün kaslarımız doğal bir şekilde gelişmeye başlar. İrileşen kas hücreleri görsel bir güzelliğe doğru bizi götürür. Özellikle erkekler ve spor yapan kişiler için idealdir. 28 gün boyunca veya hemen hemen her gün enerjiyi aktive etmek bize hem görsel hemde kaynaksal bir güç kazandırır. Fazlasıyla yararlı olan bir çalışmadır. Sistem tek seviyeden oluşur.

Bütünsel Şifa Uyumlaması

Bütünsel Şifa Uyumlamasının Yararları

Uygulayıcıda bulunan bütün Blokajlar Temizlenir, zararlı bütün enerjiler ve zararlı bütün kodlarla bütün negatifler temizlenir. Kişiye zararlı bütün dersler, karmalar, anlaşmalar ve antlaşmalar ile sonuçlar şifalanır. Kişinin Atalarından genleri yolu ile geçen ve kendi oluşturduğu bütün blokajlar temizlenir. Kişinin aurası şifalanır. Kişinin bütü çakraları temizlenip, şifalanıp aktive edilir. Uygulayıcının bütün enerj alanları arındırılıp şifalanır.

Enerji Beden ve Fiziksel Beden bir bütün şekilde şifalanır. Bu durumda bütün enerji bedenlerimiz ve bütün içorganlarımız, bütün iskelet yapımız, bütün sistemlerimiz ve cildimiz ve benzer bütün herşey şilanır. Kişi bu sayede güçlenir, kuvvetlenir ve sağlamlaşır. Kişi bu uyumlama enerjsiyle kudretlenmeye başlar.

Uygulayıcının bütün refleksoloji bölgeleri şifalanır. Bu durumda topyekün bir şifa anlamına gelir. Tam yararlarını anlamak isterseniz refleksoloji kitapları alabilirsiniz.

Cinsel işlevimiz güçlenir ve kuvvetlenir.

Bütün Akupunktur ve Akupresör Noktalarımız( Minik İşlevsel Çakralarımız) şifalanır. Bu sayede bu noktalar aktive edilir bu durumda ise yine geştalt biçimde şifalanırız...

... ve daha bir çok konuda şifa barındırır. 

Uyumlamayı aldıktan sonra enerjiyi her aktive ettiğinizde enerji yaklaşık il seanslarınızda 25-30 dakika kadar açık kalır sonraki günlerde 35-40-45 dakika kadar açık kalabilir. Uyumlamayı alma süresi ise 40-45 dakika kadardır.

Tam anlamıyla şifadır, güçlendiricidir her konuda ve kudret helvası sayılabilir.

Enerjiyi aktive edip günlük hayatınıza da devam edebilirsiniz fakat güçlendirici kullanmalısınız 1000 kat güçlendirebilirsiniz enerjiyi; enerji yaklaşık 45 dakika kadar açık kalır ve çalışır. Enerji çalışma pozisyonlarında ki kadar sağlam olmasa güçlendirici ile sağlam bir şifa sağlayabilirsiniz kendinize. 

Niyet ile enerjiyi güçlendirebilir ve daha güçlü enerji çalışması yapabilirsiniz fakat gerekte kalmayabilir.

Dua ile uyuduğunuzda enerjiyi aktive edebilirsiniz.

Zeus Şifa Sistemi

Zeus Şifa Sistemi yeni bir şifa sistemidir, enerji ellerden akar. Zeus şifa sistemi ile diğer şifa sistemleriyle yapabileceklerinizin hepsini yapabilirsiniz. Bu şifa sisteminin en büyük özelliği fiziksel bedende ki onarıma ihtiyaç duyan bütün herşeyi çok iyi ve hızlı bir şekilde tamir edebilmesidir. Özellikle iç organlar ve uzuvlar konusunda birebirdir. Bunlar dışında aşırı etkili olduğu konulardan biri ise arınma ve temizlenmedir. Spiritüel konularda rahatlıkla istediğiniz çalışmalarda bulunabilirsiniz. Enerji kaynağı her daim tam yardım sağlar. Niyet çalışmaları ve dilek çalışmalarında da birebirdir. Sistem tek seviyeden oluşur. Niyet ile enerjinin gücünü 10.000 kata kadar güçlendirebilirsiniz.

Sinir Sistemi Şifa Uyumlaması

Sinir Sistemi Şifa Uyumlaması enerjisi ile beynimiz ve bütün sinir sistemimiz şifalanır. Aynı zamanda zihnimizde şifalanır ve düzenlenir. Bu sayede daha rahat ve daha güçlü düşünürüz. Daha sağlıklı kılar bizleri, motor hareketler şifalanır. İlgili bölgelerde ki potansiyel ve var olan hastalıkların şifalanmasına yardım eder. Gayet etkili bir enerjidir.

Huzur Şifa Uyumlaması

Huzur Şifa Uyumlaması kişinin fiziksel bedenini ve enerji bedenini huzur ile şarj eder. Kişiye huzur verir. Huzurla şifalar. Huzurla ilgili bütün bölgeleri şifalar. Fazlasıyla yararlı bir enerji olup bir çok konuda bizi geliştirir. Huzursuz olan insanlar için huzur nedir bilmeyen insanlar için birebirdir. Tatlı bir tat bırakır gönlümüzde.... Bir huzur ve haz ve cennet hissiyatı verir. Cennetimizle bağımızı güçlendirir. Tam anlamıyla anlatmak istediğim doygunluk hissidir hafifte olsa, bazılarımızda bu doygunluk hissiyatı yetersiz gelsede enerjiyi sürekli aktive ederek bu konuyu uzatabilirsiniz. Normalde ise bu doygunluk, huzur ve haz hissiyatı en az 2-3 saat sürer. İsterseniz şarj olduktan sonra keyfini çıkarabilirsiniz. Hayal gücü çalışmaları ve tezahür çalışmaları yapabilirsiniz. Bol bol dua etmenizi öneririm...

Huzur Şifa Uyumlaması enerjisini aktive ettiğimde ilk 15 dakika kadar açık kalır sonrasında ise enerji kullanıldıkça güçlenir ve bazılarımızda ve sonralarda ise 25-30-35 dakikaya kadar uyumlama enerjisi açık kalabilir. Fakat siz 15 dakika kadar çalışsanızda yeterlidir. İsterseniz enerjiyi aktive ettiğinizde niyetle enerji 20 dakika açık kalsında diyebilirsiniz.

Durubiliş Aktivasyonu

 

Durubiliş aktivasyonu ile epifiz bezimiz aktive edilir, bütün çakralarımız aktive edilir, enerji bedenimizde ki bütün blokajlar çözülür ve arındırılır. Durubilirliğimizi engelleyen bütün zararlı ve negatif düşünce kalıpları ile kökleşmiş inançlar temizlenir. Durubiliş özelliğimiz aktive edilir ve ilgili bütün bölgeler şifalanır. Bu sayede kendiliğimizden öğrenebiliriz. Bu öğrenme süreci bilgilerin zihnimize, 3. göz çakramıza veya kalp çakramıza gelmesiyle gerçekleşir. Kendimizi ve durubiliş özelliğimizi tanıdıktan sonra durubilirliğimiz geçerli hale gelmeye başlar. 41 gün çalışmak bizim için yeterlidir. Enerji yaklaşık 20 dakika kadar açık kalır. Uyumlama ise 35-40 dakika kadar sürer. Enerji seansları tamamlandıktan sonra huzur ile dolarız.

 

Maddi Zenginlik Aktivasyonları

Maddi Zenginlik Aktivasyonları ile maddi zenginliğimizi engelleyen bütün blokajlar çözülür ve bunlardan arınılır. Maddi Zenginlik ile ilgili bütün ilgili bölgeler şifalanır ve aktive edilir. Dünyanın sayılı zenginlik aktivasyonlarının aynısı kullanıcıda oluşturulmaya başlanır. Bu sayede belirli bir zamanda veya uygun bir zamanda kişi zenginleşmeye başlar. 

 

 

Cennet Aktivasyonu

Cennet Aktivasyonu ile günlük yaşamımıza devam ederken enerjiyi aktive edebilir ve cennetimizle bağlantı kurabiliriz. İstersekte meditasyon sırasında aktive ederek meditasyonumuza renk katabiliriz. Cennet Aktivasyonu ile ilgili bütün bölgeler aktive edilir ve kullandıkça cennetimizle bağlantımız güçlenir. Bir müddet sonra cennet bağlantılarımız fazla aktive edildiği için bu aktivasyon enerjisini kullanmaya gerek kalmayabilir fakat günlük rutin yaşantımızda da enerjiyi aktive edebildiğimizden dolayı bir sorun çıkmaz. Cennet Aktivasyonu enerjisini aktive ettikten sonra istediğimiz duamız kabul olur ve kendimizi cennette izleyebiliriz, ayrıca cennette ki benliğimizdende isteyebiliriz. Zararlı parazitlerden arınmak ve huzur bulmak için birebirdir. Zararlı insanlardan çok bu aktivasyonla iyi insanları kendimize çekeriz. Hatanın ve kötülüğün olmadığı bu yerle bağlantımızı güçlendirmek bize haz kazandırır. Bu sayede ise egomuzu kontrol edebilme kabiliyeti ile dünyadan daha fazla haz alırız. Bu arada cenneti tecrübe etmek isteyenler için birebirdir. Bir müddet sonra huzurumuz fazlasıyla artar (Huzurumuzu korumamız için temiz ve sakin bir hayat yaşamalıyız). İradesi zayıf olan kişiler için iradeyi güçlendiren bir enerjidir. Kesinlikle tavsiye ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğa ve Renkli Ağaçlar
Renkler
bottom of page